عدالت فامیلی

با توجه به ادعای آقای احمدی نژاد در آخرین مناظره خود مبنی بر اینکه ایشان در دولت خود از نخبگان استفاده  می نمایند و با توجه به انتقاد ایشان از ایجاد حلقه های مدیریتی در دولتهای پیشین ، لازم است تا نمونه ای از نوع  انتخاب نخبگان جهت پستهای حساس را در دولت ایشان ارائه نماییم.

به همین جهت مشاهده فایل زیر پیشنهاد می گردد.

/ 0 نظر / 12 بازدید